Error
  • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Ιδρυματική Επιτροπή

Τ

ο ίδρυμα έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση και λειτουργία της Ιδρυματικής Επιτροπής για το έργο. Η Επιτροπή θα εφαρμόζει την ιδρυματική πολιτική στα σχετικά θέματα της πρόσκλησης, θα καταρτίζει το γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων σε σχέση με τα θέματα διάχυσης των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Η Ιδρυματική Επιτροπή αποτελείται από εκπρόσωπο των αρχών του ιδρύματος, τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου κ. Αγγελίδη, τον τεχνικό υπεύθυνο της μονάδας υλοποίησης του έργου κ. Βουκτσίδη που είναι και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου και τον Ευστάθη Κικκινίδη, καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και εκπρόσωπο των αρχών του Πανεπιστημίου. Η ιδρυματική επιτροπή θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα (το αργότερο ανά τρεις μήνες) για να πιστοποιεί την ορθή εκτέλεση του έργου και τήρηση των προβλεπομένων περιλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος και έκτακτα για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα θέματα.

Εκπρόσωπος τμήματος

Τ

ο ίδρυμα έχει προχωρήσει στον ορισμό ενός εκπροσώπου από κάθε Τμήμα, ο οποίος θα αποτελεί τη διεπαφή της Επιτροπής με το τμήμα και θα συμμετέχει στο συντονισμό των τοπικών δραστηριοτήτων, στην προαγωγή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συναδέλφων του. Πιο συγκεκριμένα, έχουν οριστεί οι παρακάτω εκπρόσωποι:
Μακρίδης Σοφοκλής, Λέκτορας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Νικόλαος Φαχαντίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Στεργίου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Τεκμηρίωση επιλογής μονάδας υλοποίησης

Ο

συντονισμός και η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ) του ιδρύματος, που αποτελεί μία κεντρική και οριζόντια μονάδα. Η μονάδα αυτή θα έχει την υπευθυνότητα υλοποίησης του έργου καθώς και τον ρόλο του συντονιστή του έργου, όλων των επιμέρους υπηρεσιών του ιδρύματος και εξειδικευμένων επιστημόνων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το ΚΔΔ καθώς ήδη προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ιδρύματος σχετικές υπηρεσίες, θα συνεχίσει να τις παρέχει και μετά το πέρας του έργου. Στη διάρκεια του έργου θα ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ένταξη των υπηρεσιών στις υπάρχουσες δομές. Το ΚΔΔ επιλέχθηκε ως μονάδα υλοποίησης του έργου λόγω της εμπειρίας του στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων παρόμοιου αντικειμένου, όπως οι ψηφιακές πλατφόρμες Compus & eClass καθώς και πλήθος έργων ψηφιακών υπηρεσιών. Οι προτεινόμενες δράσεις υλοποιούνται από δύο διακριτά υποέργα, με το καθένα να παρεμβαίνει και συμβάλει με συγκεκριμένο τρόπο στην υλοποίηση του συνολικού έργου. Η οργάνωση των υποέργων έγινε με στόχο τη συγκέντρωση ανά υποέργο συναφών αντικειμένων εστιάζοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και ταχύτερη διεκπεραίωση. Ειδικότερα τα οφέλη από τη κεντρική προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού/ λογισμικού επεξεργασίας πολυμέσων και παραγωγής ψηφιακών μαθημάτων (Υποέργο 2) γίνονται προφανή καθώς οι επιμέρους ανάγκες των δράσεων ΤΠΕ ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο σχεδιασμό.

Η Ομάδα Υποστήριξης αναλαμβάνει:


Την ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ή τη βελτίωση αυτού. Την αναδιαμόρφωση παρουσιάσεων και εγγράφων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Τον έλεγχο και την πιστοποίηση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών (πλην περιεχομένου). Την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα. Την αντιμετώπιση ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Την καταγραφή, την επεξεργασία, την ανάπτυξη και τη δημοσιοποίηση των βιντεοδιαλέξεων.

Επίσης η Ομάδα Υποστήριξης αναπτύσσει όλο το υποστηρικτικό υλικό που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και την ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Joomla Templates - by Joomlage.com